۱۴ اسفند ۱۴۰۲ |۲۳ شعبان ۱۴۴۵ | Mar 4, 2024
تصاویر / دیدار جمعی از اعضای خانه حکمت اصفهان با آیت الله العظمی جوادی آملی

Hawzah/ Ayatollah Javadi-Amoli : La gloire et la valeur de ce système islamique et le principe de la religion, sont dues à la bénédiction de ces quatorze innocents ; Ces nobles ne sont pas des gens ordinaires. Amir al-Mu'minin Ali (que la paix soit sur lui) dit clairement que le Saint Coran est un livre silencieux et que nous, Ahl al-Bayt, sommes livre parlant d'Allah.

Qom(A.P.Hawzah)-Au moment même où arrivait les jours de Fatimiyya, Ayatollah Javadi-Amoli a dit : Espérons que nous nous souviendrons tous de l’honneur, et la gloire de Fatimiyyah et saurons que la gloire de ce système islamique et du principe de la religion sont dues à la bénédiction de ces quatorze innocents (as).

Sa Majesté, Ayatollah Javadi-Amoli : "Fatimiyya" n'est pas seulement une cérémonie de deuil, mais nous devons savoir que cette Fatimiyyah et Arbaeen et celles-ci sont une école pour nous, parce que les Ahl al-Bayt de l'infaillibilité et de la pureté (as) sont livre parlant d'Allah ; " Fatimiyya " est une école pour comprendre l'Imamat, la Wilayat, la Prophétie et la Révélation.

Cette autorité religieuse a ensuite ajouté : La gloire et la valeur de ce système islamique et le principe de la religion, sont dues à la bénédiction de ces quatorze innocents ; Ces nobles ne sont pas des gens ordinaires. Amir al-Mu'minin Ali (que la paix soit sur lui) dit clairement que le Saint Coran est un livre silencieux et que nous, Ahl al-Bayt, sommes livre parlant d'Allah.

Commenter

You are replying to: .