۱۴ اسفند ۱۴۰۲ |۲۳ شعبان ۱۴۴۵ | Mar 4, 2024
بازدید نماینده رهبر انقلاب در کشورآذربایجان از خبرگزاری حوزه

Hawzah/ Hodjatoleslam Sayyed Ali-Akbar Ojagh-nejad, le représentant du Guide suprême,au République d'Azerbaïdjan, a visité aujourd'hui différentes parties du séminaire en fréquentant le centre des médias et du cyberespace des séminaires.

« L’agence de presse de "Hawzah" (Qom -Iran) - Hodjatoleslam Sayyed Ali-Akbar Ojagh-nejad, le représentant du Guide suprême,au République d'Azerbaïdjan, a visité aujourd'hui différentes parties du séminaire en fréquentant le centre des médias et du cyberespace des séminaires, Il a également visité l'agence de presse du Hawzah et Hebdomadaire d’Ofogh.

Selon ce rapport: Lors de cette visite, les rédacteurs et secrétaires des médias de Hawzah ont présenté un rapport sur leurs activités, en particulier sur la scène internationale.

Toujours dans le prolongement de cette visite, Hodjatoleslam Ojagh-nejad lors d'une réunion avec Hodjatoleslam Mohammad-Reza Barteh, chef du centre des médias et du cyberespace des séminaires, ont discuté des moyens de coopération entre le centre des médias du séminaire et la représentation du Guide suprême en Azerbaïdjan et la publication des nouvelles dans ces médias.

Commenter

You are replying to: .