۱۴ اسفند ۱۴۰۲ |۲۳ شعبان ۱۴۴۵ | Mar 4, 2024
حضرت آیت الله نوری همدانی در مراسم اهداء نسخه چاپی مصحف مشهد رضوی توسط مؤسسه آل البیت «علیهم السلام»به این مرجع تقلید

Hawzah/Le grand ayatollah Hussein Nouri-Hamedani a déclaré : « Nous devrions tous essayer d'adhérer au Coran avec les Ahl al-Bayt (As) et faire spécialement des efforts pour introduire les vérités du Saint Coran dans les paroles des Ahl al-Bayt.

Qom(A.P.Hawzah)-Grand Ayatollah Hussein Nouri-Hamedani, source d'émulation chiite, a prononcé un discours lors de la cérémonie de remise d'un exemplaire imprimé de Mushaf-E Mashhad-E Razavi par l'Institut Ahl Al-Bayt (as) à ce religieux chiite, le mardi 28 novembre à Qom qu'il considérait Mushaf-E Mashhad-E Razavi comme un document précieux contre certains doutes coraniques.

Tout en appréciant les efforts précieux des personnes qui ont pris des mesures pour réimprimer ce précieux ouvrage et de l'honorable Mushaf, en particulier de l'Institut Ahl Al-Bayt (As), le haut religieux a déclaré : « Ce travail est vraiment louable, nous devrions tous nous accrocher au Saint Coran avec les Ahl al-Bayt (As) et cherchons du soutien et introduisons surtout les vérités du Saint Coran dans l'expression des Ahl al-Bayt (que la paix soit sur eux).

Cette source d’émulation chiite ajoute encore : « Malheureusement, au cours de l’histoire, les Ahl al-Bayt (As) ont été persécutés dans les débats publics d’interprétation, et dans leurs livres, ils ont soulevé des débats opposés, auxquels il faut répondre dans une atmosphère scientifique et argumentative.

A la fin, le Grand Ayatollah Nouri-Hamedani a apprécié les efforts de Hodjatoleslam Shahrestani pour faire revivre ce précieux héritage islamique.

Il convient de mentionner que Mushaf de Mashhad Razavi est la collection la plus complète et la plus ancienne de manuscrits du Saint Coran en écriture Hijazi du premier siècle après Hijra, conservée dans la bibliothèque de l'Astan Quds Razavi à Machhad.

Commenter

You are replying to: .